0751 263 263 - Origyn Fertility Center
0756 379 565 - Origyn Medical Center

Origyn

Programul social de interes naţional de susţinere a cuplurilor şi a persoanelor singure, pentru creșterea natalității

Programul social de interes naţional de susţinere a cuplurilor şi a persoanelor singure, pentru creșterea natalității

Clinica Origyn Fertility Center este acreditată pentru procedurile de Fertilizare in Vitro și face parte din “Programul social de interes naţional de susţinere a cuplurilor şi a persoanelor singure, pentru creșterea natalității”.

Acesta este finanţat de la bugetul de stat, din bugetul Ministerului Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse și are ca scop sprijinirea financiară a cuplurilor şi a persoanelor singure din România, în vederea efectuării procedurilor medicale de specialitate recomandate, ca element principal de susţinere a creşterii natalităţii în România.

Pentru anul 2022 se acordă sprijin financiar pentru un număr de maximum 2.500 de beneficiari ai Programului și, începând cu data de 01.01.2023, se acordă sprijin financiar pentru un număr de maximum 10.000 beneficiari ai Programului pentru efectuarea, pe teritoriul României, a procedurilor medicale de specialitate recomandate, în condițiile legii; număr total 12.500 beneficiari.

CINE POATE APLICA?

Criterii de eligibilitate:
1. cei doi membri ai cuplului infertil (căsătoriți sau nu)/ femeia infertilă să fie cetățeni români și să aibă domiciliul în România;

2. cei doi membri ai cuplului infertil (căsătoriți sau nu)/ femeia infertilă să aibă calitatea de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate din România;

3. procedurile medicale de specialitate recomandate trebuie să se desfășoare într-o unitate medicală de pe teritoriul României, parteneră a programului, autorizată să desfășoare acest tip de activități;

4. vârsta femeii beneficiare să fie cuprinsă între 20 și 45 ani.

Actele necesare înscrierii în Program:
Cererea de înscriere – Anexa 1, care cuprinde următoarele documente justificative:

1. Copii ale actelor de identitate ale solicitanților;

2. Declarație pe propria răspundere – Anexa 1a;

3. Document din care să rezulte diagnosticul de infertilitate, cu indicația medicală pentru realizarea procedurii de FIV, eliberat de un medic specialist în obstetrică-ginecologie cu supraspecializare FIV și reproducere umană asistată medical, angajat sau
colaborator al unității sanitare partenere, emis cu maximum 60 de zile înaintea depunerii dosarului – Anexa 1b;

4. Adeverință eliberată de Casa de Asigurări de Sănătate din care să rezulte calitatea de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate a solicitantului, emisă cu
maximum 60 de zile înaintea depunerii dosarului sau orice alte documente oficiale, conform legii, care să probeze calitatea de asigurat;

5. Acord individual de prelucrare a datelor cu caracter personal – Anexa 1c.

UNDE SE DEPUNE DOSARUL?

Solicitanții trebuie să depună online la adresa natalitate@mfamilie.gov.ro a MFTES dosarul complet.

În cazul solicitanților care nu au posibilitatea transmiterii dosarului online, aceștia pot trimite dosarul complet la adresa MFTES, în cadrul secțiunii contact pe site-ul www.mfamilie.gov.ro.

Toate documentele componente ale dosarului trebuie completate și semnate (unde este cazul) și certificate „Conform cu originalul”, după care trebuie scanate și trimise pe adresa de e-mail: natalitate@mfamilie.gov.ro.

CÂT DUREAZĂ ANALIZA DOSARELOR?

După trimiterea documentelor, solicitanții primesc pe adresa de e-mail, telefonic sau prin corespondență, cu confirmare de primire, numărul de înregistrare al dosarului.

Analiza dosarelor se realizează de către MFTES în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la depunerea documentației complete.

Dacă în urma analizei se constată că dosarul este incomplet, solicitantul va fi notificat și are obligația de a retrimite completările în maximum 5 zile lucrătoare.

CUM SE ACORDĂ SPRIJINUL?

Acordarea beneficiului social se realizează în baza criteriului „primul venit – primul servit“, în limita fondurilor aprobate anual în bugetul MFTES, criteriu aplicat dosarelor declarate eligibile.

Sprijinul financiar se acordă sub forma a două vouchere: un voucher medicamente și un voucher proceduri medicale, ambele pe suport hârtie.

Voucherul medicamente este în valoare de 5.000 lei și este aferent tratamentului medicamentos.

Voucherul proceduri medicale este în valoare de 10.000 lei și este utilizat pentru procedurile medicale specifice.*

Valabilitatea voucherelor este de maximum 12 luni de la data emiterii.

De asemenea, procedura de fertilizare in vitro trebuie inițiată în maximum 6 luni de la data primirii voucherelor. Termenul poate fi prelungit numai cu aprobarea prealabilă a MFTES și numai în cazurile justificate temeinic prin documente medicale.

*  Dacă  există alte proceduri medicale nedecontate, beneficiarul suportă diferența de preț.

CE PROCEDURI SUNT DECONTATE?

Voucherul în valoare de 10.000 de lei, va putea fi folosit pentru achitarea următoarelor proceduri medicale:

1. prelevarea ovocitelor prin puncție foliculară, efectuată sub anestezie locală sau sedare, după caz;

2. procesarea spermei;

3. inseminarea ovocitelor (proprii sau donate în condițiile legii) pentru fertilizare spontană;

4. cultivarea embrionilor 72 de ore sau 120 ore în funcție de procedura agreată de clinică;

5. transferul embrionar;

6. monitorizarea evoluției cazului, care constă în:
6.1. efectuarea testului seric Beta HCG după 2 săptămâni de la transferul embrionar;

6.2. consult ginecologic și ecografic, la 6 săptămâni de la realizarea activității prevăzute la punctul 3. daca testul Beta HCG este negativ;

6.3. monitorizarea ecografică a sarcinii la 6 săptămâni de la realizarea activității prevăzute la punctul 3. dacă testul Beta HCG este pozitiv.

LISTA SERVICIILOR MEDICALE CARE NU FAC PARTE DIN FONDURILE ALOCATE PROIECTULUI

1. investigații paraclinice preliminare (stabilite de fiecare medic, conform propriului protocol, dacă sunt depistate afecțiuni ce pot afecta evoluția tratamentului sau
sarcinii);

2.diagnostic genetic al embrionilor;

3. crioconservarea ovocitelor, spermei sau embrionilor;

4. recoltarea chirurgicală a spermatozoizilor;

5. anestezia generală intravenoasă la prelevarea ovocitelor;

6. procedura ICSI (Intracelular sperm injection);

7. prelevarea ovocitelor donate 

UNDE POT FI REALIZATE PROCEDURILE?

Procedurile medicale de specialitate recomandate trebuie să se realizeze numai la unitățile sanitare publice sau private acreditate de către Agenția Națională de Transplant, pentru transplant de celule reproductive și bancă celule reproductive, afiliate programului. De asemenea, tratamentul medicamentos se poate achiziționa numai de la farmaciile partenere în program.

Lista cu unitățile sanitare, publice și private acreditate de cătreAgenția Națională de Transplant, pentru transplant de celule reproductive și bancă celule reproductive, precum și farmaciile partenere va fi afișată pe site-ul Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse.

    Programări