0751 263 263 - Origyn Fertility Center
0756 379 565 - Origyn Medical Center

Origyn

FINANTARI

FERTIGYN SRL cu sediul în Municipiul Iasi, România, Str. PALAT nr. 3C, CLADIRE E3, MEZANIN, SPATIU STRUCTURAT ÎN CABINET MEDICAL E3-M1, judetul Iasi, a derulat începând cu data de 22-09-2021 proiectul „INOVATIE SI COMPETITIVITATE IN TERAPIA INFERTILITATII „, cod SMIS 135581, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritară 2 – îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiţii 2.2 – Sprijinirea creării şi extinderea capacităţilor avansate de producţie şi dezvoltarea serviciilor, în baza Contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de Management a POR 2014- 2020 prin Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, în calitate de Organism Intermediar pentru POR 2014-2020.

Valoarea totală a proiectului a fost de 6.569.069,42 lei. 

Finanțarea nerambursabilă aprobata a fost de de 4.286.486,39 lei, din care contribuția din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 3.838.925,62 lei.

Proiectul s-a implementat în Regiunea de Dezvoltare Nord-Est, perioada de realizare a activităților proiectului după semnarea contractului de finanțare fiind de 28 luni. Perioada de implementare totală a proiectului a fost de 50 luni, respectiv între data de 01-11.2019 si data de 31-12-2023. 

Obiectivul general al proiectului consta in cresterea competitivitatii FERTIGYN SRL pe piata serviciilor medicale de diagnostic, tratament si preventie a invertilitatii si consolidarea pozitiei de lider regional de nisa, prin valorificarea potentialului oferit de achizitia echipamentelor medicale inovative si ultraperformante si implementarea aplicatiei software inovative, cu asigurarea principiilor dezvoltarii durabile.

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Obiectiv specific 1: la sfarsitul perioadei de imlementare a proiectului, 1 clinica medicala moderna si inovativa, cu capacitate extinsa de prestare a serviciilor, accesibilizata pentru persoane cu dizabilitati si mai eficienta energetic, dotata cu 10 echipamente medicale, un kit pentru economisire si eficientizare consum energie, 2 dotari pentru accesibilizare si un activ necorporal inovativ, situata avantajos competitiv prin introducerea unor tratamente inovatoare la nivelul pietei nationale.

2. Obiectiv specific 2: la sfarsitul perioadei de imlementare a proiectului, cresterea gradului de incredere al clientilor si colaboratorilor prin activitati de certificare a sistemului de management si de proces, 1 Sistem de management al calitatii certificat in concordanta cu un standard recunoscut in domeniu (ISO 9001) si 1 Proces medical (de sterilizare) certificat in concordanta cu un standard recunoscut in domeniu (ISO 17665), in vederea transpunerii capacitatii extinse de prestare a serviciilor in venituri efective.

3. Obiectiv specific 3: la sfarsitul perioadei de imlementare a proiectului, deschiderea spre alte piete si tipologii de clienti, si asigurarea vizibilitatii companiei prin internationalizarea clinicii, prin participare ca expozant la 1 targ international de profil, in afara Romaniei, in vederea atragerii de noi clienti pentru transpunerea capacitatii extinse de prestare a serviciilor in venituri efective.

Impactul pozitiv al investiției la nivelul municipiului Iași și regiunii Nord Est este reprezentat de creșterea calității serviciilor medicale specializate pentru populație  și crearea de locuri de muncă.

Rezultatele proiectului au fost:
1. 1 clinica medicala moderna si inovativa, cu capacitate extinsa de prestare a serviciilor, accesibilizata pentru persoane cu dizabilitati si mai eficienta energetic, dotata cu 10 echipamente medicale, un kit pentru economisire si eficientizare consum energie, 2 dotari pentru accesibilizare si un activ necorporal inovativ;
2. 1 Sistem de management al calitatii certificat in concordanta cu un standard recunoscut in domeniu (ISO 9001) si 1 Proces medical (de sterilizare) certificat in concordanta cu un standard recunoscut in domeniu, (ISO 17665) 3. participarea la 1 targ international de profil, in afara RomanieiImpactul pozitiv al investiției la nivelul municipiului Iasi și regiunii Nord Est este reprezentat de creșterea calității serviciilor medicale specializate pentru populație și crearea de locuri de muncă.
www.inforegio.ro facebook.com/inforegio.ro

    Programări